14 Март 2011

Общая теория занятости процента и денег
Physiology of Industry, p. III—V.

(185) Ibid., p. VI.

(186) Hobson and Mummery. Physiology of Industry, p. IX.

(187) Ibid., p. 27.

(188) Ibid., p. 50, 51.

(189) Ibid., p. 69.

(190) Ibid., p. 113.

(191) Ibid., p. 100.

(192) Hobson and Mummery. Physiology of Industry, p. 101.

(193) Ibid., p. 79.

(194) Ibid., p. 117.

(195) Ibid., p. 130.

(196) Ibid., p. 131.